Steinvik, som erstatter Roar Husby, er 37 år og innehar i dag stillingen som økonomisjef i SalMar ASA, en stilling han har hatt siden mai 2006. Steinvik kjenner således både SalMar og oppdrettsnæringen meget godt.

Steinvik er statsautorisert revisor med høyere revisorstudium fra Handelshøyskolen i Bergen og har mange års erfaring bl.a. fra revisjonsfirmaet Arthur Andersen og Ernst & Young i Trondheim.

Ulrik Steinvik er ansatt som ny CFO  (chief financial officer ) med virkning fra 1. mars 2012.