Det er varslet plassfratredelse for 1033 medlemmer i Norges nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) fra onsdag neste uke, etter at det ble brudd i forhandlingene med Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening(FHL) om allmenngjøring av tariffavtalen.

Fire av bedriftene som kan bli tatt ut i streik er Lerøy Midnors slakterier på Dolmøya og Hestvika, Marine Harvest på Ulvøya og Din bemanningspartner AS avdeling Knarrlagsund.

- Forberedelsene skjer nå over hele landet og fiskeribedriftene legger ned arbeidet på onsdag morgen. Våre folk er godt forberedt, streikevestene er fremme og vi er klare for streik, skriver Hans-Johan Dahl, bransjeansvarlig NNN på forbundets nettsider.