I én uke har syvmuseumsdirektører ved Museene i Sør-Trøndelag (Mist) stått på sidelinjen ogsett på at den åttende har vært i sentrum for en opphetet nasjonal debatt,skriver adressa.no.

Blant direktørene er Svein BertilSæther ved Kystmuseet i Fillan.

- Et helvetes leven

Pontus Kyander lagdeoverskrifter sist onsdag da det ble kjent at han i Trondheim kunstmuseumsvårprogram kaller Frp nasjonalistiske. Det kunne blitt med dét, hvis ikkekulturdepartementet hadde blandet seg inn ved statsråd Thorhild Widvey (H).Hennes telefon til Mist-styreleder Rasmus Brodtkorb slo tilbake på Kyander somfikk en sms fra sin leder, Suzette Paasche. Der sto det at han hadde «stelt istand et helvetes leven», skriver adressa.no.

De siste dagene har Mist-direktørenblitt kritisert av både  kunstnerHåkon Gullvåg, Adresseavisens politiske director og Pontus Kyander selv.

- Har bred støtte internt

I torsdagens papirutgave avAdresseavisen slår Svein Bertil Sæther og andre museumsdirektørene tilbake og forsvarer sinsjef.

–Noen har tydeligvis et behovfor å framstille vår leder (Suzette Paasche journ.anm.) i et svært dårlig lys,som instruerende og kontrollerende – til hinder for museenes frie stilling ogytringsfrihet, skriver direktørene i Adresseavisen.

–Suzette Paasche er våradministrerende direktør, og hun har bred støtte internt, forteller lederne somroser Paasches lederstil til avisen.