Mattilsynet gikk i slutten av januar ut med en advarsel om at dyreeiere må være passe på at utegangersauene får vann, etter den langvarige tørken.

- Vi har ikke funnet sauer som har lidd av vannmangel etter våre tilsyn, og vi har heller ikke fått meldinger om det fra andre. Men vi har ikke vært alle plasser, og har ikke full oversikt om det kan ha vært problemer med vannmangel, sier Steinar Johnsen, distriktssjef for Mattilsynet Hitra-Frøya.

- Drikker mer enn vanlig

Men Mattilsynet har fått meldinger om tørste sauer.

- Tre sauebønder har tatt kontakt med oss og fortalt at sauene drikker mer enn vanlig. Det er ikke mye vann å finne når det har vært veldig tørt, vannet er frosset og det ikke er fukt i graset, sier Johnsen.

- Skal ikke så mye vann til

Situasjonen for sauene har blitt bedre den siste tiden.

- Nå har situasjonen endret seg. Men det er fremdeles viktig at sauebøndene har tilsyn med sauene minst en gang i uken, slik de er pliktig til, sier Johnsen.