Det kom sterke reaksjoner da det ble kjent at Sistranda skolehadde solgt skolebåten «Flafi» til en privatperson for 20.000 kroner. Båten blei sin tid gitt i gave fra Marine Harvest, til bruk i Naustprosjektet vedskolen.

Rådmann Svanhild Mosebakken orienterte i torsdagens kommunestyreom saken. Her beklaget hun at kommunens eget regelverk om salg av kommunaleiendom ikke ble fulgt.

- Det var en fagleder ved Sistranda skole som hånterte salget.Vedkommende var ikke kjent med kommunens regelverk i slike saker. Det sier atdet ved salg av alle eiendeler med verdi over 1000 kroner, så skal dette tasopp med økonomisjef eller revisor, sa rådmannen.

Hun sa videre at hun hadde oppdaget at flere ledere i kommunenikke var kjente med regelverket, og at det nå ble gjort en jobb for å gjørealle kjent med det, slik at man unngår lignende saker i framtida.

Mosebakken sa at det ikke var aktuelt å ta noen rettslige skrittfor å forsøke å gjøre om salget.

- Vi har her en kjøper som har handlet i god tro. Det blir ikkegjort noe forsøk på å gjøre om salget, sa Mosebakken.

Ordfører Berit Flåmo understreket at kommunen bør sørge for å giMarine Harvest en beklagelse.

- Rådmannen må huske at i denne saken er det noen som har gitt ossen gave, og som nå opplever at dette gaven blir solgt, sa Flåmo.