10. august starter den ordinære gåsejakta. Der kan alle med de nødvendige jaktlisenser, samt tillatelse fra grunneiere, delta. Frøya har tidligere år åpnet for tidligjakt på gås.

- Det ble en sein vår, og vi åpnet ikke for det i år. Vi planla å åpne for jakt fra 5. august, men på grunn av noen forskriftsendringer, lot ikke det seg gjøre. Dermed blir det ikke noen gåsejakt før den ordinære jakta som starter 10. august, sier miljøkonsulent Øyvor Helstad i Frøya kommune.

Men kommunen har innvilget to søknader fra gårdbrukere om skyting av gås tidligere. Dette er grunneiere som har hatt problemer med beitende gås på innmark. Hver tillatelse er på felling av fire fugler.