Da Hitra kommunestyre i kveld skulle behandle forslaget om å redusere Kvenvær oppvekstsenter fra 1-7 skole til 1-4 skole, ville Fremskrittspartiet også ta bort siste rest av skole i Kvenværet.

- Skolen må legges ned fra 1. august og elevene overføres til Barman og Fillan, sa forslagsstiller Roy Angelvik på vegne av Frp, og viste til svært lave elevtall.

- Fra skolestart i høst vil det være fire elever på småtrinnet og èn på mellomtrinnet. Det er på denne bakgrunnen at vi fremmer forslaget, sa Angelvik. Partiet ønsker at framtidig skolestruktur på Hitra skal være 1-7 klasser på Strand, Knarrlagsund, Barman og Fillan, samt 8-10 på Fillan.  Men Frp høstet liten forståelse hos de andre partiene om full nedleggelse på Kvenværet.

Et klart flertall på 19 representanter gikk for formannskapets innstilling, som innebærer at Kvenvær oppvekstsenter skal ha 1.-4.trinn fra høsten av.

- En gledens dag for lokalsamfunnet, sa Olav Athammer (SV) som en av flere i den påfølgende debatten. -

Dette vil styrke skolen, sa han.

Også oppvekstkomiteens leder Bergljot Stokkan (PP) brukte omtrent de samme ordene:

- En gledens sak for bygda Kvenvær og for ungene i Kvenvær. Så er ikke dettte bare avhengig av et kommunestyrevedtak, men også at lærerkrefter er villig til å bli på stedet og opp til dem som har barn i Kvenvær. Det er nå Kvenvær sjøl som bestemmer om det skal være skole der i framtida eller ikke, sa Stokkan.

At mellomtrinnet legges ned, begrunnes med at det er ventet kun èn elev det neste året og at det blir for knapt til å kunne oppfylle kravene i læreplanene.

- Blant utviklingsmålene på mellomtrinnet er kravene til sosial samhandling. Med svært få elever, er dette vanskelig å få til, sa Espen Arntsberg (Ap).

Et forslag fra fellesborgerlig gruppe (H, Sp og V) om en evaluering i forkant av skoleåret 2016-2017 på behovet for å gjeninnføre 5.-7 trinn, ble avvist av de andre partiene.

- Det vil være å gi Kvenværet falske forhåpninger. Dessuten er det det nye kommunestyret som må få bestemme dette, sa Athammer.