Seniorforsker Peder Fiske ved NINA sier ifølge kyst.no at han er usikker på om innsamlingen av laksedata er gjort på rett måte alle steder, og at tallene ikke kan si noe om hvor mye rømt oppdrettslaks som faktisk er i elvene i Sør-Norge og Nord-Norge.

Frode Reppe i Frøya Arbeiderparti, som i lang tid har stilt kritiske spørsmål til NINAs tallgrunnlag, mener dette er en innrømmelse fra NINA som må få den konsekvens at Riksrevisjonens rapport om oppdrettslaksens miljøskader må skrives på nytt.

Melding til oppdretterne

- Dette har vært min påstand hele tida; dette er trendtall fra NINA og ingenting annet. Det sier ingenting om hvor mye oppdrettslaks som er i elvene, sier Reppe til Hitra-Frøya.I dag tidlig la han ut link på sin Facebookprofil der han skriver "Til alle dere som har deres daglige virke på merdkanten; Dere har ikke ødelagt en eneste laksestamme i noen elv."

- Hva betyr dette for saken?

- At Riksrevisjonen har basert seg på tall som er feil; At ikke oppdretterne har ødelagt elver; Og at vi ikke vet i hvor stor grad elvene er påvirket av oppdrettsanlegg.

- Men selv om det kan stilles spørsmål ved målingene, så sier ikke forskerne at elvene IKKE påvirkes av oppdrettslaksen?

- Nei. Men nå har de ikke et eneste bevis for det, bevisrekka er borte. Poenget mitt er at Riksrevisjonens rapport er feil og at man må starte forskninga på nytt. Nå har vi ikke peiling på hvor stor prosentandel oppdrettslaks det finnes i elvene, svarer Reppe.

Mye mindre rømt oppdrettslaks i sør i 2011

Nylig sendte  Norsk institutt for naturforsking (NINA) tall fra det såkalte høstfisket  i 2011 til Direktoratet for Naturforvaltning og Fiskeridirektoratet. Resultatet viser en kraftig reduksjon i innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene i Sør-Norge i 2011, mens tallet ennå er høyt i Nord-Norge, skriver kyst.no.

Det er i hovedsak Veterinærinstituttet som har analystert dataene i sør, mens NINA har vært hovedansvarlig for de fleste prøvene i nord. Ifølge kyst.no viser tallene at der NINA har hatt ansvaret, et høyt innslag av oppdrettslaks i de aller fleste elvene. Mens Veterinærinstituttet bare har målt et innslag over 5 prosent oppdrettslaks i to av sine elver.

- Prosentandelen oppdrettslaks er mindre i Veterinærinstituttet sine prøver i 2011 fordi de har analysert fisk fra flere elver i Sør-Norge enn det NINA har gjort. Innslaget oppdrettslaks i prøvene fra elver i sør var lavere i 2011 enn i prøvene fra de samme elvene tidligere år. I 2011 var det også mer villaks i Sør-Norge enn tidligere, og dette kan ha medvirket til at innslaget oppdrettslaks har blitt mindre i sør, sier Fiske til kyst.no.