Hitra kommunestyre vedtok i kveld å bevilge to millioner kroner ekstra til renovering av Strand skole. Det betyr at renoveringen av de seks tiltakene EH-bygg har gitt nytt anbud på, kan gjennomføres. Dermed er det allerde klart at følgende kan gjennomføres:

• godkjent avløpsanlegg

• brannteknisk utbedring

• heis

• ventilasjon

• garderober kroppsøving

• renovering/ oppgradering skolekjøkken/ kantine.

Men et samlet kommunestyret sier samtidig at de ser behovet for ytterligere tiltak og renovering.

En juridisk avklaring om at man ikke kan ta opp igjen det forkastede anbudet på totalrenovering, gjorde at ingen fremmet forslag om å bevilge noe mer penger nå.

I stedet ber kommunestyret rådmannen om en utredning til høstens budsjettmøte, der man skal ha avklart om det kreves ny anbudsrunde/konkurranseutsetting for å få gjennomført alt som trengs, og om det kan brukes eget driftspersonell til nødvendige arbeider, for å redusere behovet for nye bevilgninger.