10 kilometer av totalt 12,5 kilometer som skal asfalteres i øyregionen i 2012 er allerede ferdig asfaltert . Nå er det bare en strekning på 2,5 kilometer mellom Siholmen og Hellesvik på fv.714 som står igjen.

- Den strekningen blir asfaltert i september i forbindelse med gang og sykkelbanen, sier Thor Asbjørn Lunaas, seksjonsleder i Statens vegvesen.