Hovedutvalg for drift behandlet torsdag to saker som berører barnehagebehovet i Frøya kommune.

I skole- og barnehagebruksplanen hadde rådmannen foreslått at det bygges ny barnehage i sistrandsområdet. I innstillingen ble det poengtert at denne barnehagen blant annet skal dekke inn behovet for plasser, hvis Dyrøy oppvekstsenter legges ned. Det blir ingen nedleggelse på Dyrøya, men politikerne går likevel inn for at det bygges ny barnehage.

I en annen sak som ble behandlet i samme møte, sier et enstemmig utvalg at kommunen ikke vil gå inn med noen ekstra økonomisk støtte til å etablere privat barnehage på Hammarvika.

- Dette handler ikke om at vi går i mot en privat barnehage-etablering. Det vi sier i vedtaket er at kommunen ikke skal gå inn med noen tilskudd til etableringen, eller gi tilskudd ut over det som er lovpålagt, sier hovedutvalgsleder Helge Borgen (Ap).