- Som hytteeier på Hitra blir jeg stadig sjokkert over hva denne plassen brukes til, forteller Erik Schjerve.

Han skulle kvitte seg med den sedvanlige bærepose etter helga, og ble møtt av dette synet ved vegstasjonen på Sandstad. Her er det utplassert konteinerne for hytterenovasjon samt glass og metall.

Men ikke alle "skjønner" dette, og setter fra seg mye annet avfall her.

- Synet som møtte meg gjorde meg opprørt. Her var det malingsspann i fleng, pc, musikkanlegg, barnevogn, lyskaster m.m., forteller Schjerve som slår fast at det fortsatt finnes noen som totalt mangler respekt for hvordan avfall skal sorteres/leveres.

- Det som også bekymrer meg som hytteeier og bruker av denne type avfallshåndtering, er at kommunen blir nødt til stenge p.g.a. dette "misbruket", sier en oppgitt hytteeier Erik Schjerve.

For ordens skyld nevner vi at slikt søppel kan leveres gratis ved gjenvinningsstasjon i Fillan. Den er åpen hver tirsdag, onsdag og lørdag.

Hamos har også en lignende gjenvinningsstasjon på Sistranda med åpningstider hver torsdag og lørdag.