Ved siste månedsskifte var 72 hitterværinger og 51 frøyværinger uten fast arbeid. Dette utgjør 2,9 og 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

For Hitras del er dette en økning på hele 23 personer, eller 47 prosent, sammenlignett med samme periode i fjor. På Frøya økte antall ledige med bare en person, eller 2 prosent.

Elleve kommuner med ledighet under to prosent

Ved utgangen av mai er det Roan og Osen som har den laveste ledigheten med henholdsvis 0,8 og 1 prosent. Kommunene Åfjord, Rennebu og Tydal har også svært få ledige med en ledighet under 1,5 prosent.

Den største nedgangen i ledighet har Rennebu og Tydal med en nedgang på henholdsvis 46 og 45 prosent. Trondheim ligger noe over fylkessnittet med en ledighet på 2,6 prosent, det samme som for ett år siden.

Kraftig økning i ledige stillinger

Hittil i år har antallet ledige stillinger i Sør-Trøndelag økt med 20 prosent sammenlignet med fjoråret. Nesten 8 300 stillinger er lyst ut hittil i 2016. Tilgangen på ledige stillinger er størst innenfor bygg og anlegg.

Ved utgangen av mai er det 4 056 personer helt uten arbeid i fylket. Det er 33 færre enn samme tid i fjor, tilsvarende 1 prosent. Antallet personer i et arbeidsrettet tiltak er 953, tilsvarende 0,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette gir en bruttoledighet i fylket på tre prosent. Snittet for landet er på 3,6 prosent. – NAV ønsker å jobbe tett med arbeidsgiverne og øke bruken av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena, og tiltaksnivået viser at vi er godt i gang, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Justert for sesongsvingninger er ledigheten i Sør-Trøndelag på 2,6 prosent, det samme som i april.