- Arbeiderpartiet har ikke tatt inn over seg krisa i skolen

foto