Frøya kommune har per nå ni lærlinger i sine virksomheter. Fem av disse utdanner seg til helsearbeider, to til barne- og ungdomsarbeider, en innen IKT og en i byggdrifterfaget.

Politikerne har signalisert at de ønsker å bruke lærlingeordningen som et middel til å rekruttere arbeidskraft. Nå legger rådmannen fram en sak om lærlingeordningen, der det foreslås at alle frøyaungdommer som søker, skal få tildelt lærlingeplass, så fremt kommuneøkonomien tillater dette.

Videre heter det i forslaget til vedtak at ved behov skal det rekrutteres lærlinger fra andre kommuner.

Rådmannen foreslår også at andreårs-lærlinger i større grad skal tas inn i den ordinære bemanningen.

Hovedutvalg for drift skal behandle saken kommende tirsdag.

Da Frøya sykehjem feiret sitt 30-årsjubileum sist vinter, intervjuet lokalavisa 73 år gamle Marit Pettersen, som fortsatt tar vakter ved sykehjemmet. Hennes bekymring var at man ikke klarte å rekruttere nok folk inn i omsorgstjenesten.

- Her skulle kommunen vært flinkere og hatt et rekrutteringsprosjekt, og for eksempel tilbudt flere lærlingeplasser. Det er viktig med rekruttering innen yrket, og at de som tar slik utdanning blir på Frøya når de er ferdig utdannet, sa hun til avisa da.

Rådmannens forslag om at alle frøyaungdommer skal få lærlingeplass, kan være et grep for å sikre denne.

Les hele intervjuet med Marit Pettersen her (krever innlogging):