- Når vi spør hvilken farge, svarer mennene: "Spiller ingen rolle"