Onsdag 27.12

55 år

Zilka, Zoltan

7247 Hestvika

20 år

Larsen, Sverre Ketil

Nessaveien 11

7270 Dyrvik