I en børsmelding fra Salmar ASA, foreslås etutbytte på åtte kroner per aksje. Et eventuelt utbytte blir vedtatt påselskapets generalforsamling 4. juni.

Nesten en halv milliard til Witzøe Jr.

Salmars største aksjonær er Kverva AS, som eier 60.5millioner aksjer, eller 53,5 prosent av aksjene. Kverva eies av Kvarv As, som eier 91.85prosent av aksjene. Gustav Magnar Witzøe(21) eier 99 prosent av aksjene i Kvarv AS,og faren og Salmar-gründer Gustav Witzøe eier én prosent. Junior kan daforvente seg seg et utbytte på 440 millioner kroner, mens senior sitter igjenmed knapt 4,5 millioner kroner.

Nest mest til Staten

Folketrygdfondeter nest største aksjonær, med knapt 9.5 millioner aksjer. Folketrygdfondet eiesav finansdepartementet, som kan inkassere 75,6 millioner til statskassen omgeneralforsamlingen vedtar utbyttet.

Millioner til konsernsjefen

Leif IngeNordhammer eide ved 2007928 aksjer i Salmar da han i år for andre gang bleansatt som konsernsjef. Skulle aksjeutbyttet bli godkjent vil han få utbetaltdrøyt 16 millioner kroner.