Fosennamsos Sjø har kansellert Kystekspressens båtavganger sør for Hitra/Frøya i dag på grunn av tekniske feil i MS "Terningen". "Terningen" er den nyeste båten til Fosennamsos Sjø og ble satt i trafikk for få uker siden.Trafikkselskapet at ruta vil gå i normal trafikk fra og med avgangen. kl. 1350 fra Sandstad. Det gjelder både for sør- og nordgående rute.Kanselleringa tidligere i dag rammet avgangen fra Sandstad kl. 0950 og videre til Kristiansund.