KOMMENTAR, av Bjørn L. Rønningen, redaktør i Hitra-Frøya

Målet var å innhente tillatelse hos eierne (altså kommunene) til at selskapet kan foreta en aksjeutvidelse.

Pengene er tenkt brukt til satsing på mer vind-industri og en restrukturering av nettbransjen i regionen.

I dag (tirsdag) møtes eierne i Trønderenergis generalforsamling for å gi

styret fullmakt til å hente inn en milliard kroner i ny egenkapital. Trønderenergi håper pengene vil utløse et nytt industrieventyr på Trøndelagskysten, som igjen vil kunne falle tilbake på eierkommunene som utbytte utover i 2020-årene. Der hvor det før var eierskap i vannkraft som sikret årlig kommunalt utbytte, er det nå vindkraft som med tid og stunder skal sikre framtida tilsvarende.

Trønderenergi er eid av 24 sørtrønderske kommuner pluss kommuneeide Nordmøre energiverk. Hitra og Frøya kommuner eier henholdsvis 2,56 og 2,75 prosent av aksjene, Snillfjord har en post tilsvarende 1,32 prosent. Trønderenergi eier halvparten av selskapet Sarepta Energi, som har konsesjon til å bygge ut vindkraft på Frøya og Fosen, men har foreløpig ingen kjente vindkraft-planer på Hitra.

Lokkematen er at dersom Trønderenergi nå får pengene og klarer å gjennomføre vesentlige deler av disse investeringene, vil det kunne gavne både samfunnet, kundene og eierne. Eller som er beskrevet i saksdokumentet til lokalpolitikerne; gi «en betydelig utbytteevne utover på 2020-tallet.» Trønderenergi har nemlig troen på Trøndelagskysten som vindkraft-produsent, og mener vi sitter på «trolig landets beste prosjekter».

På generalforsamlinga vil styret foreslå å utstede 3 millioner nye aksjer, som skal gi en etappevis kapitaltilførsel på inntil 1 milliard kroner. Dersom en eierkommune takker nei til å kjøpe, går tilbudet videre til det kommuneeide pensjonsselskapet KLP. Ikke helt ukjente med bransjen de heller; KLP eier allerede 15 prosent av datterselskapet Trønerenergi NETT.

I Trondheim er det politisk skepsis til at hele aksjeutvidelsen skal brukes til å satse på vindkraft. Og fjellkommunen Oppdal ser ikke at utbygging av vindkraft tjener den kommunens interesser, og vil sannsynligvis stemme nei.

Hitra og Frøya kommunestyrer har også hatt saken til behandling, og har sendt beskjed til sine ordførere om å møte opp i dagens generalforsamling med støtte til det foreslåtte opplegget.

På Hitra virker forholdet til vindkraft rimelig avklart med en ti år gammel vindpark og et ja til videre utbygging.

På Frøya leter enkelte lokalpolitikere fortsatt etter muligheter til å stoppe vindkraft-planene. Samtidig har de samme nå sagt ja til en penge-utvidelse som kan styrke sjansen til å bygge vindkraft nettopp her. Pussig nok var det ingen debatt i kommunestyret rundt dette da spørsmålet kom opp.

Bjørn L. Rønningen, redaktør lokalavisa Hitra-Frøya