Ved utgangen av juni var arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag på 2,4 prosent. Selv om ledigheten i fylket øker, er det under gjennomsnittet for landet som nå er på 2,7 prosent.

Ledigheten på Hitra og Frøya ligger på henholdsvis 1,5 og 1,7 prosent. Forskjellen er størst  på Hitra hvor det er 52 prosent færre arbeidsledige i år sammenlignet med samme periode i fjor. 34 hitterværinger er  nå helt uten arbeid.

På Frøya har arbeidsledigheten økt med 5 prosent sammenlignet med fjoråret. Det var ved utgangen av juni 40 ledige i kommunen.

I Snillfjord er det stabile tall og ingen endring.

Store variasjoner kommunene imellom i Sør-Trøndelag

Høyest ledighet i fylket finner vi i Rissa hvor 4,6 prosent av arbeidsstyrken er uten jobb. Kommunen har en kraftig økning i ledighet på 123 prosent. Dette kan sees i sammenheng med oppsigelser ved Bergen Group. Lavest ledighet i Sør-Trøndelag finner vi i Roan kommune hvor kun 0,8 prosent er uten jobb.

I Trondheim er ledigheten på 2,5 prosent hvor 2527 personer er uten jobb. Det er en økning på 316 personer fra i fjor.