- Denne helga blir det ikke mulig å reise innover fra Froan på søndag. Men det jobbes med at det skal skje så fort som mulig, sier Karin Bjørkhaug (Krf), leder i fylkets samferdselskomite.

De nye båtrutene for øyrekka trådde i kraft mandag, selv om den nye katamaranen «Frovær» ennå ikke er klar. Denne helga skal «Frøyfart» gå i den nye ruta.

Som lokalavisa har fortalt tidligere, ble nyruta lagt uten at Atb hadde sørget for at reisende fra Froan fikk korrespondanse videre fra Dyrøya på søndagene. Båten kommer inn ti minutter etter at bussen har gått fra Dyrøya. Dette betyr i praksis at det ikke er mulig å ta en vanlig helgatur i Froan ved å bruke kollektivtrafikken.

Etter de sterke reaksjonene på dette, lovde Atb å se på rutetilbudet på nytt.

Samferdselkomiteen i fylket ble torsdag presentert for to alternativer til hvordan dette skal løses. Fordi ruteendringen påvirker turen til Halten på sommers tid, ba komiteen om at haltenstiftelsen skal få uttale seg før man bestemmer seg for hvordan man skal hente inn disse minuttene.

- Det er ikke snakk om at dette timinuttet bare er ett timinutt. Blant annet vil man da få en situasjon der ferje og hurtigbåt skal legge til samtidig på Dyrøya. Så det må hentes inn minst tyve minutter. Dette kan gjøres ved å endre på hele ruta, eller man kan ta det fra den liggetida som er beregna på Halten. Nå gjelder Haltenruta bare på sommers tid, og Frøya kommune har understreket at vi i første rekke må prioritere de fastboende i Froan. Men vi ba om at man også tok en sving innom Stiftelsen Halten før man bestemte den endelige ruta, sier Karin Bjørkhaug.