- Er det slik Hitra kommune ønsker å fremstå og ta vare på lokale utbyggere?