Det kommer fram i svaret statsråden nå har gitt på spørsmål fra stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke, som tidligere denne uka uttalte at Salmar fortjener en avklaring om sin framtid i Froan.

LES OGSÅ: SALMAR FORTJENER EN AVKLARING OM FROAN

Departementet har nå til behandling søknad om permanent drift for eksisterende oppdrettsvirksomhet i Froan landskapsvernområde. I sin begrunnelse og spørsmål til miljø- og utviklingsministeren skriver Håbrekke at saken har en lengre historikk og at selskapet fortjener en avklaring.

I sitt svar forteller Solheim at departementet i løpet av våren vil ta en tur i Froan for å studere saken nærmere. - Som en del av klagesaksbehandlingen vil departementet gjennomføre en befaring til Froan før det fattes et endelig vedtak i saken. Berørte vil bli invitert til å delta på befaringen, og vil der få muligheten til å presentere sine synspunkter. Befaringen vil finne sted i løpet av våren 2011. Etter at befaringen er gjennomført vil departementet så snart som mulig fatte vedtak i klagesaken, skriver Solheim.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim viser til at Salmar har fått forlenget sin midlertidige tillatelse til oppdrett av laks i landskapsvernområdet fram til denne sommeren.

- I løpet av saksprosessen har SalMar ASA fått utvidet sin midlertidige dispensasjon til oppdrett nå sist ved brev av 20. desember 2010 fra Miljøverndepartementet, der den midlertidige dispensasjonen ble forlenget til klagesaken er endelig avgjort, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2011. Dersom saken krever en behandlingstid utover den fristen vil departementet forlenge den midlertidige tillatelsen ytterligere, skriver ministeren.

- Dersom departementet i sin vurdering av klagesaken eventuelt skulle komme til den konklusjonen at det er nødvendig å gjennomføre en prosess med sikte på å endre verneforskriften, slik det er anbefalt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, vil en slik eventuell endring skje etter vanlige regler for saksbehandling i slike saker. Det vil bety høring av forslag til endring og tilrådning til departementet før det eventuelt fattes et endelig endringsvedtak ved kongelig resolusjon, heter det.