Hitra sykehjem er nå sertifisert som såkalt livsglede-sykehjem

- En gledens dag! Vi kan med rette kalle oss et livsgledesykehjem. En kan være stolt over å jobbe på Hitra sykehjem. Godt jobba! Takk til all støtte, skriver sykehjemmet på sine Facebook-sider.

Onsdag ble godkjenninga oppnådd og markert med en bedre lunch på sertifiseringsdagen.

Også Frøya sykehjem er nå helt i innspurten av sin sertifisering.

Prosessen ved sykehjemmene startet tilbake i fjor. Tanken bak et livsgledesyke-hjem er at naturlige aktiviteter tas inn i beboernes hverdag. Det er ni kriterier sykehjemmet må fylle for at sertifiseringen kommer i orden. Blant disse er krav om at beboerne skal komme ut i frisk luft, samarbeid med skoler og barnehager, og at beboerne skal tilbys kontakt med dyr.

- Mye av dette gjøres allerede i dag, men gjennom sertifiseringsarbeidet blir arbeidet satt i system, fortalte hjelpepleier Kitty Mogstad da lokalavisa besøkte Hitra sykehjem ved oppstart av sertifiseringsarbeidet.

Livsgledekonsulent Linn Mari Lyngvær ved sykehjemmet rettet samtidig en takk til livsgledeforeningen spesielt, men også til velferdsrådet, skoler, barnehager, frivillige lag og organisasjoner som har bidratt til å skape livsglede for beboerne.