Eldres råd/Brukerråd er ikke like godt fornøyd med tilgjengeligheten til alle bygg i Fillan. Rådet har derfor sendt  henvendelser til både Frøy Eiendom AS og Berge Eiendom AS

Eldres råd viser til at man  har ved flere anledninger vært i muntlig kontakt med disse huseierne.

For HitraTorget gjelder dette mangler på universell utforming av ytterdør til spisestedet sine lokaler samt minibanken, mener eldrerådet og ber om at dette utbedres slik at kunder, som er avhengig av f.eks. rullestol, ikke nødvendig vis må bevege seg gjennom MIX-kiosken for å komme til minibanken.

Også inngangsparti til Hemne Sparebank i Bergebygget mener rådet bør utbedres. Her ønsker rådet merking av trappetrinn samt at gelender på handikap-rampa forlenges da den i følge rådet er for kort.