Regjeringen vil bruke 110 millioner til statlige investeringer i fiskerihavner. I tillegg foreslår de 60,5 millioner i tilskudd til kommunale fiskerihavnanlegg.

Av de 110 millionene til statlige investeringer, vil 20 millioner gå til vedlikehold av eksisterende fiskerihavner. 90 millioner går til gjennomføring av fiskerihavnprosjekter i Mehamn og Båtsfjord.

60,5 millioner gis i tilskudd til kommunale fiskerihavnanlegg, en økning på 20,5 millioner fra de 40 millionene som ble bevilget til dette i statsbudsjettet for 2016.

Det er Kystverket som administrerer tilskuddsordningen, og kommunene selv må bidra med minst 50 prosent av finansieringen. (©NTB)