Det var fredag Statens vegvesen hadde stor kjøretøykontroll på fv 714 på Krokstadøra. Kontrollen pågikk nesten hele dagen.

I løpet av dagen fikk 16 sjåfører gebyr. Fire av disse skyldes manglende bilbelte, mens de 12 andre fikk gebyr på grunn av manglende dokumenter, opplyser Statens Vegvesen.

Bruksforbud

I tillegg fikk 12 sjåfører bruksforbud pga dårlig sikret last, manglende lys og tekniske mangler. Disse fikk ikke kjøre videre før feilene var rettet.

En norsk sjåfør ble tatt for å bruke en utenlandskregistrert bil. Med til historien hører også at en varebil hadde overlast på hele 1000 kg

Alvorlige brudd på reglene

Vegvesenet forteller at sju av forholdene blir bestegnet så alvorlige, at sjåførene vil bli anmeldt. En av disse var en bilfører som kom med trusler etter at han ble nektet å kjøre videre.