På Frivilligsentralen på Sistranda var det i dag åpning av den nye temakafeen. Kafeen har åpent en onsdag i måneden og skal være en møteplass for alle i øyregionen.

- På kafeen tar vi opp ulike kreftrelaterte tema, sier Linda Skjærvik, kommunikasjonsansvarlig i Kreftforeningen i Midt-Norge.

Temaene kan være rettigheter i forbindelse med kreft og hva du har krav. Kreft og seksualitet, seneffektene, livslyst og mestring, og arbeidsliv kan være andre tema som tas opp.

- Dette skal være et uformelt møtested, og her skal det også være plass til mye latter, historier og galskap, sier Britt Ohrø, leder for Frivilligsentralen.

Hedrer lokalsamfunnet og russen

På åpningen av kafeen var det fullt rundt bordene. Arrangørene kommenterte at det var et godt tegn at de måtte sette ut ekstra stoler. Linda Skjærvik ønsket alle velkommen og roste lokalsamfunnet, både enkeltpersoner og bedrifter, for det store engasjementet rundt Krafttak mot kreft. Spesielt trakk hun fram årets, og fjorårets russ. På både Hitra og Frøya har russen gått med bøsser, og givergleden har vært enorm. Begge øyene kom blant de seks beste i landet under innsamlingsaksjonen tidligere i år.

- Det er med stor glede jeg overleverer denne gullbøssen til elevene ved Sistranda videregående skole, avsluttet Skjærvik.

Gullbøssen er et bevis på at russen på Sistranda skole er kåret fylkesvinner i 2016 under årets innsamling. Det var aksjonsleder, Beatrice Meland Bremnes, som tok i imot bøssen på vegne av medelevene sine.

Aksjonsleder for Frøyarussen, Beatrice Meland Bremnes har fått overrakt gullbøssa fra kreftforeningens Linda Skjærvik

Vildes kamp har gitt motivasjon

  • Målet var å slå Hitra og vi fikk inn over 116.000 kroner, sier hun.

Det har vært noen tøffe år for elevene på Frøya. I fjor tapte Vilde Wedø Jektvik kampen mot kreften og i år fikk de vite at en medruss hadde fått en svulst på hjernen. Det gikk heldigvis bra med han.

- Vilde sin bortgang har gitt oss motivasjon til å fortsette kampen mot kreft, sier en beveget Meland Bremnes.

Aksjonslederen håper gullbøssa som skal få plass på Sistranda videregående skole, vil engasjere og motivere neste års russekull til å fortsette den gode jobben årets, og fjorårets kull har gjort.

En plass å vise følelser

Ordfører Berit Flåmo uttaler at hun er både stolt og ydmyk over å få være ordfører i en kommune med så mye engasjement som Frøya. Men det skal også være lov å vise sårbarhet.

- Dette er en plass det er lov å vise følelser, sier Flåmo.

- Dette er en plass for å vise følelser, sa ordfører Berit Flåmo

Hun roste foreldrene til Vilde fordi de hadde greid å løfte fram noe positivt fra Vildes kamp mot kreften.

Neste temakafe for kreftrammede er 22. juni.