I dag ble konkursen i Handelshuset Parelius AS registrert. Selskapet har de tre siste årene hatt restaurantdrifta på Hopsjøen. Styremedlem Tom Skare har vært en av ti aksjonærer i selskapet som nå opphører. Skare var også daglig leder.

- Det er ingen stor dramatikk i konkursen. Ingen mister jobben. Selskapet har en gjeld på en halv million, og det er registrert inventar og løsøre til 400.000 kroner. Så marginen er ikke så stor, hvis det hadde vært noen som ville ta over. Men vi har prøvd alle kortene i kortstokken. Men det var ingen som ville kjøpe eller som ville ta over drifta, sier Tom Skare.

Eierskapet til selve hendelstedet Hopsjøen stod på spill i høst, og det var tre interessenter. Da årsmøtet i Hopsjøstiftelsen vedtok å gå for det lokale alternativet, betød dette også at driftselskapet Parelius var ute som aktuelle drivere.

- I tillegg til å drive restauranten på sommers tid, var vi også ansvarlige for vedlikehold og drift av handelstedet gjennom hele året. De to siste av de tre årene vi har drevet, gikk vi med underskudd.

- Det har vært tøft å drive, og særlig med den konkurransesituasjonen som var den siste sommeren. Vi har hatt mange arrangementer og konserter. Vi har hatt 20.00 besøkende innom hvert år, og jeg regnet opp at vi har solgt 36.000 måltider i løpet av disse tre sesongene. Men restauranten ble ikke noen "butikk". Nå er det bare å håpe at de nye kostene finner en måte å drive på, slik at det blir mulig å få seg et måltid eller en øl på Hopsjøen også i tida som kommer, sier Tom Skare.

I siste hele driftsår (2015) hadde Handelssstedet Parelius en omsetning på 3.719.000 kroner og lønnskostnader på nær 1,2 millioner kroner. Årsresultatet ble minus 303.000 kroner. Året før hadde selskapet et lite overskudd (57.000 kroner).

Dette er aksjonærene i Handelshuset Pareiius:

Kvernhusvik Eiendom AS 10.00% (Otto Lien)

Melandsø Invest AS 10.00% (Ketil Skaget)

Åge Eriksen Holding AS 10.00% (Åge Eriksen)

Conchilia AS 10.00% (Anton Fjeldvær)

Nesset Kystnæring AS10.00% (Ivar Grong Nesset)

Alfo AS 10.00% (Reidar Skaget)

Handelsstedet Hopsjø Sa 10.00%

Reklamehuset Higraf AS10.00% (Tom Skare)

Unicorn Holding AS10.00% (Sigbjørn Skare)

Calypso Invest AS10.00% (Vegard Wollan)