I april ble det kjent at redningsskøyta ”Horn Flyer” skal ta over den såkalte tilbringertjenesten, som frakter loser ut til skip som kommer inn fra havet nordfra og i Trondheimsleia.

Helge Kaald og Kjell Sørvik som har drevet Hestvika losbåtstasjon, mister da jobben, etter å ha kjørt loser dag og natt siden 2003.

Det var Norsk Lostransport AS, et datterselskap av Buksér og berging AS, som vant anbudet. De tar nå over alle los-tjenester som Kystverket tidligere hadde ansvar for.

- Jeg synes det er vemodig at losbåtstasjonen forsvinner fra Hestvika. Og jeg er forbannet over at det statsstøttede Redningsselskapet driver og konkurrerer med selskap som ikke har statsstøtte, sier Kaald.

Han understreker at han ikke har noe i mot redningsskøyta.

- Redningsselskapet utgjør en veldig viktig beredskap langs kysten, og jeg er glad for at redningsskøyta er stasjonert i området.

Urettferdig konkurranse

Men han legger ikke skjul på at han synes det er urettferdig.

- Jeg synes ikke det er rettferdig at en humanitær og frivillig medlemsorganisasjon med 130 millioner kroner i årlig støtte fra Norsk Tipping og 86 millioner kroner i direkte statsstøtte skal drive og konkurrere med private selskap. Det er en fornuftig bruk av ressursene der det er marginalt med oppdrag for både rednings og leteoppdrag, og los-tjenester. Men i dette området har los-tjenesten mellom 500 og 600 tilbringer-oppdrag i året. Og plutselig må de ut og lete etter noen et døgn eller to. Etter min mening vil det svekke både servicen og beredskapen til redningsskøyta, og tilbringertjenesten, mener Kaald.

Ville opprinnelig videreføre driften

Han mener anbudsprosessen ikke gikk helt ryddig for seg.

- I anbudspapirene fra Buksér og Berging til Kystverket, sto det at de ville videreføre dagens drift ved losstasjonen i Hestvika, med dagens driver. De var i kontakt med meg mange ganger gjennom anbudsprosessen. De ba meg vente med forhandlingsprosessen, noe jeg hadde stor forståelse for, fordi de skulle ta over alle kystverkets losbåter på kort tid. Jeg visste at jeg ikke hadde noen garanti for videre kontrakt, men jeg regnet med at de ville ta kontakt for en diskusjon og mulige forhandlinger. Men i april ble jeg oppringt av en los, som hadde hørt at Redningsskøyta overtar tilbringertjenesten. Norsk lostransport fortalte at de hadde spurt Redningsselskapet om de ville fortsette los-tjenestene de allerede hadde med Kystverket. Da hadde Redningsselskapet sagt at de ønsker seg Hestvika i tillegg, sier Kaald.

Han mener den nye avtalen vil bidra til å øke CO2-utslippene.

- Jeg har regnet ut at redningsskøyta vil bruke rundt 50.000 liter ekstra i året, fordi de med base i Fillan vil få mye lengre kjøring. De bruker ca. 300 liter i timen, forteller Kaald.

Avbryter los-kjøringen

Redningsselskapet er ikke i tvil om at redningsskøyta kan utføre begge oppdrag.

- Redningsselskapet og har gjennomført los-tilbringertjenester med redningsskøyter flere steder i landet, på tilsvarende nivå. Vår erfaring er at det lar seg fint kombinere med søk- og redningstjeneste. Det er også slik at alle fartøy og båter, enten de er fullverdige losbåter, eller redningsskøyter med los-oppdrag, har en plikt til å delta i søk- og redning, sier Ronny Pedersen beredskapssjef i Redningsselskapet.

- Hva skjer om dere er på vei ut med los til et skip, og dere får et søk- og redningsoppdrag samtidig?

- Det kommer an på alvorlighetsgraden. Men vi avbryter oppdraget om det dreier seg om liv og helse, sier Pedersen.

Han ser på oppdragene med kjøring av los som verdifull trening.

- Det er ikke hver dag det er søk- og redningsoppdrag. Det er veldig god trening for mannskapene å være ute hver eneste dag, og navigere i varierende værforhold, mener beredskapssjefen.

Lokalavisa har ikke lykkes å komme i kontakt med rette vedkommende i Buksér og Berging AS.