Hitra kommunes tidligere oppvekstsjef Kjell Roar Sæther gikk over i ny stilling fra 1. september. Kommunens tilsetningsutvalg har nå valgt Gunn A. Røstad(60) fra Ørlandet som ny kommunalsjef for oppvekst i Hitra.

Røstad sa opp sin stilling som kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune i august.

Målbevisst og tydelig leder

- Hun har erfaring fra ulike forvaltningsnivå i offentlig sektor, bl. a som lærer, prosjektleder og rektor. Hun har vært kommunalsjef for oppvekst i Bjugn kommune, rådmann i Ørland kommune og kommunaldirektør for oppvekst- og utdanning i Trondheim kommune, forteller rådmann Laila Hjertø i Hitra kommune.

Rådmannen forteller at Røstad har gjennomført flere endrings- og utviklingsprosjekter på kommunalt, regionalt -og nasjonalt nivå og har erfaring med utvikling av styringssystemer og strategisk kompetanseutvikling i kommunesektoren.

- Hitra kommunes tilsettingsutvalg har i løpet av prosessen fått inntrykk av en endrings- og resultatorientert person, som evner å legge til rette for gode beslutningsprosesser i samarbeid med andre. Tilsettingsutvalget mener man får en strukturert, målbevisst og tydelig leder, med engasjement i forhold til å skape resultater sammen med sine kolleger, står det i pressemeldingen.

Hun starter i sin stilling i januar 2017.