Det siste møtet for det avtroppende kommunestyret på Frøya holdes i dag fra kl. 10. Fra kl. 12:30 skal møtet settes på nytt, da med de nyvalgte representantene for de neste fire årene.

Møtet kan du følge direkte på web-tv gjennom kommunens og lokalavisas nettsider.

Følg denne linken (ekstern lenke)

Blant sakene som skal behandles i møtet klokka 10, er

  • Endring av interkommunal samarbeidsavtale mellom Frøya og Hitra og jordmorhelsetjenesten.

  • Marka-prosjektet, igangsetting av tiltak

  • Rapport fra forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen

  • Ordførerens og rådmannens orienteringer

Når det nye kommunestyret settes, skal det blant annet gjøres formelle valg av ordfører og varaordfører, og det blir avgjort hvem som skal sitte i det nye formannskapet.