De tre oppdrettsselskapene som har skrevet under på avtalen med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Frøya videregående mener pengene har blitt brukt til formålet.

Stig Nidar Selvåg, produksjonssjef i Lerøy Midt er fornøyd med hvordan pengene har blitt brukt.

- Vi har hatt en gjennomgang med Frøya videregående skole av og til, og vi skal snart ha en ny gjennomgang. Når det gjelder hvordan pengene brukes så er det fylkespolitikernes bord, men vi er godt fornøyd med pengebruken så langt, sier Selvåg.

- Hva mener du om at fylkeskommunen ikke kan gi et detaljert regnskap for hva pengene er blitt brukt til?

- Det har jeg ingen kommentar til. Det vil jeg gjøre meg opp en mening om etterhvert.

Ingen innsikt

Salmar kjenner ikke til hvordan pengene er blitt brukt.

- Vi har ingenting med hvordan skolen anvender pengene, og vi har heller ikke innsikt i hvordan pengene brukes, sier Trond Tuvstein, finansdirektør i Salmar.

- Hva mener du om at fylkeskommunen ikke kan gi et detaljert regnskap for hva pengene er blitt brukt til?

- Det har jeg ingen kunnskap om og ingen kommentar til. Men hovedansvaret for forvaltningen av midlene ligger til skolen og konsesjonseier. Det ligger også i konsesjonsvilkårene. Det er et krav om at pengene brukes til undervisningsformål, og det har blitt gjort så vidt jeg vet, sier Tuvstein.

Forventer nødvendige prioriteringer

Ørjan Tveiten, regiondirektør i Marine Harvest Midt, forventer at Frøya videregående bruker pengene på best mulig måte.

- Jeg kjenner ikke i detalj hvordan pengene er brukt, og det er derfor vanskelig å kommentere dette. Men tanken bak avtalen var å bedre undervisningstilbudet, og det oppfatter jeg er gjort. Disponeringen av midlene er overlatt til administrasjonen og vi forventer at nødvendige prioriteringer gjøres, sier Tveiten

- Hva mener du om at fylkeskommunen ikke kan gi et detaljert regnskap for hva pengene er blitt brukt til?

- Det er vanskelig for meg å kommentere, når jeg ikke har kjennskap til fylkesmannens regnskap , sier Tveiten.