Det er påvist hepatitt A hos to elever ved Nabeita skole. Skolen og foreldrene til barna aktuelle klasse har fått informasjon og er blidt bedt om å ta forhåndsregler. De aktuelle barna er under god behandling.

Det skriver assisterende rådmann Beathe Sandvik Meland og smittevernoverlege Steven Crozier i Frøya kommune, i en melding som er lagt ut på kommunens hjemmeside og sendt avisa. Kommunen er opptatt av å informere godt, men samtidig også ikke engste barn og voksne unødig.

- Hepatitt A er et virus som kan gi leverbetennelse. Sykdommen kalles også infeksiøs hepatitt eller epidemisk gulsott. Hepatitt A går over av seg selv uten behandling. De som har hatt hepatitt A, blir immun for resten av livet, skriver Crozier i informasjonsbrevet.

- Symptomer på leverbetennelse starter vanligvis med slapphet, dårlig matlyst og vekttap. Etter hvert følger symptomer med feber, kvalme, oppkast, magesmerter og gulsott (gulfarget hud og gult på det hvite i øynene). Urinen kan bli mørkfarget og avføringen lys. Symptomene varer som regel 1-2 uker, men allmenntilstanden vil kunne være påvirket i flere uker til måneder etter det akutte sykdomsforløpet. Barn får vanligvis lettere symptomer, og barn under skolealder kan gjennomgå sykdommen uten symptomer, skriver kommunens smittevernoverlege.

De fleste som får hepatitt A smittes i utlandet. De som er smittet med viruset skiller ut virus med avføringen 1-3 uker før man selv viser sykdomstegn og i flere måneder etter. Man kan smitte andre via for eksempel forurensede hender eller mat og vann.

- Det viktigste tiltaket for å hindre smitte til andre er god håndhygiene etter toalettbesøk og før man spiser eller lager mat, opplyser legen, som ber dem som ønsker vaksine eller har spørsmål om å ta kontakt med Frøya legekontor på 72 44 70 80.