Alle kommuner i landet har store utfordringer med å skaffe morsmålslærere for tilflyttede elever fra ulike nasjonen. På Hitra er det i dag over 50 forskjellige nasjonaliteter, og enkelte barnehager har opp til 30 % utenlandske barn.

- I skolene er hver 6. elev fra utlandet, forklarer kommunalsjef Kjell Roar Sæther i Hitra kommune. Kommunen har tatt initiativ til å utvikle et nasjonalt system for nettbasert morsmålsundervisning.

Nasjonalt nettverk

Tanken er at morsmålslærerne kan inngå i et nasjonal, digitalt, nettverk der ressursene gjøres tilgjengelige for kommuner som mangler morsmålslærer i et språk.

- Dersom vi på Hitra en morsmålslærer i russisk, kan denne læreren i prinsippet undervise elever over hele landet, sier kommunalsjefen.

Hitra kommune har derfor bedt fylkesmannen om å innkalle de fire prosjektkommunene i utviklingsprogrammet “Kompetanse for mangfold”, Hitra, Bjugn, Oppdal og Midtre Gauldal, Trondheim kommune, samt Dronning Mauds Minnes høgskole og Høgskolen i Sør-Trøndelag til et møte for å jobbe videre med ideen.

- Vi har fått positiv respons på denne ideen. Målet er å etablere et nasjonalt nettverk med morsmålslærere etter samme prinsipp som for eksempel Norsk Nettskole. I første omgang må vi etablere et prosjekt for å se om prosjektet kan realiseres. Alle involverte aktører i prosjektet har meldt sin interesse, sier Sæther.

Oppstartsmøte skal avholdes i Trondheim den 13. oktober.

“Kompetanse for mangfold”

Hitra kommunes barnehager og skoler deltar i år i prosjektet “Kompetanse for mangfold”. Dette er et nasjonalt prosjekt der alle ansatte innenfor oppvekstsektoren for mulighet til å styrke sin kompetanse på utvikling og opplæring av barn fra andre land.

Hitra kommune deltar i prosjektet sammen med tre andre kommuner i fylket, og har i forbindelse med deltakerne i prosjektet tatt initiativ til å forbedre morsmålsundervisningen.

- I Hitra har vi for tiden undervisning av elever i 10 – 12 forskjellige språk. Vi har tilsatt morsmålslærere med godkjent pedagogisk kompetanse i to av disse språkene. Gjennom prosjektet har jeg fått kjennskap til at alle kommuner, til og med store kommuner som Trondheim kommune, har utfordringer med å rekruttere morsmålslærere, sier kommunalsjef oppvekst og kultur i Hitra kommune, Kjell Roar Sæther.