Terapibadet (varmebassenget) på Sistranda har vært stengt grunnet tekniske problemer i fire uker. I dag melder Frøya kommune at bassenget er reparert og har vanlig åpningstid igjen.