Bakgrunnen for saken i Fosen tingrett var et nachspiel på Frøya sist sommer. I en slåsskamp etter nachspielet ble fornærmede påført skader i hodet etter slag/spark mot hode og kropp.

Han ble sendt til Orkanger med ambulanse. Undersøkelser av fornærmede gjort av legen på Orkanger, viste at han var påført skader i form av brudd i ansiktet og i munnen. Nesen var brukket og en det oppstod tannskader.  Fornærmede ble sykmeldt i tre uker etter denne hendelsen.

Rettens flertall fant det bevist at det var tilalte som påførte fornærmede skadene, og at det dermed var grunnlag for å dømme tiltalte.

Fosen tingrett fastsatte dommen til fem måneders fengsel, hvor 60 dager gjøres betinget.

Videre må mannen betale fornærmede 20.000 kroner i oppreising og 35.000 kroner i erstatning for påførte skader.