Navn: Tormod Skarsvåg

Alder: 66 år

Bosted: Sandvika

Stilling: Daglig leder

Hvordan startet din bedrift?

Jeg startet bedriften alene i 1974. Da startet jeg med å bygge eneboliger på Hitra og Frøya

Hvilke prosjekter jobber dere med akkurat nå?

Nå er vi opptatt med å bygge leiligheter oppi Djupmyra på Hamarvika for Frøy eiendom as.

Hvor mange timer vil du anta du jobber i en gjennomsnittlig uke?

Jeg jobber nok rundt 40 timer i uka.

Hvordan vil du beskrive arbeidsdagen din?

Trivelig, sosial og noen ganger krevende.

Hvordan kobler du best fra jobben?

Det er når jeg kommer meg ombord i båten og får ta en tur på sjøen.

Hvordan tror du dine ansatte ville beskrive deg som leder?

Omgjengelig, snill (altfor snill) og trivelig.

Hvordan vil du beskrive deg selv som sjef?

Rettferdig, positiv, omgjengelig. Har en god evne til å skape gode forhold til samarbeidspartnerene mine.

Ser du for deg at du skal være sjef/leder resten av yrkeslivet?

Ja, jeg er pensjonist om fem måneder så det vil ikke endre seg.

Hva er den vanskeligste sjefsavgjørelsen du har tatt?

Det har ikke vært noe problem. Disse avgjørelsene har jeg på strak arm.

Hvilke fordeler og ulemper er det ved å drive en bedrift ytterst på Trøndelagskysten?

Fordelenen er at samarbeidspartnere og leverandører kjenner hverandre. Ulemper er ustabilt vær.

Hvilke planer/visjoner har bedriften for fremtiden

Planen er å fortsette bedriften slik den er i dag.

Hva er din bedrifts styrke?

Nøyaktighet, og så er vi pålitelige.

Hvilket prosjekt mener du er det aller viktigst at lokalpolitikerne prioriterer de neste årene?

Tilrettelegging for boligutbygging både i sentrum og i grendene. Dette gjelder både Frøya og Hitra. Infrastruktur.

Hvordan fungerer næringssamarbeidet mellom Hitra og Frøya?

Det fungerer bra.

Hvilken annen lokal bedrift vil du trekke frem, og hvorfor?

Frøy as ved Helge Gåsø. Han er en mann som har skapt mange arbeidsplasser på Frøya både til lands og til vanns.

Hvilken leder bør vi intervjue neste gang?

Alf Magne Skarsvåg (ITTE) i Frøya Anleggservice