Protokollen for kommunevalget på Hitra viser at AP-ordfører Ole Haugen var den listekandidaten som flest velgere ville gi en ekstrastemme. 196 Ap-velgere satte et ekstra kryss ved Haugens navn, og 28 velgere som stemte på andre partilister, hadde ført opp en slenger til den sittende ordføreren. Totalt ga det han 224 personstemmer.

Sittende varaordfører Per Ervik (Pensjonistpartiet) var den som fikk nest mest ekstrastemmer med 107.

Her er lista over de med ti som fikk flest personstemmer ved valget i Hitra kommune (personstemmer + slengere)

1) Ole Haugen - Ap: 224 (196 + 28)

2) Per Ervik - PP: 107 (86 + 21)

3) Eldbjørg Broholm - Ap: 100 (93 + 7)

4) Trygve Sivertsen - Ap: 86 (81 + 5)

5) Dag Willmann - Høyre: 77 (57 + 20)

6) Sigbjørn Glørstad - Ap: 75 (68 + 7)

7) Arnt Julius Breivoll - Ap: 73 (48 + 25)

8) Ida Karoline Broholm - Ap: 71 (64 + 7)

9) Torfinn Stub - Venstre: 66 (39 + 27)

10) Hilde Jørgensen - SV: 62 (36 + 26)