Spenninga var stor i klasserommet til 7. klasse ved Fillan skole i dag da lokalavisa troppet opp med spørsmålsarkene i finalerunden i aviskonkurransen Vis med Avis. Etter at 52 deltakende skoler i Sør-Trøndelag har kjempet seg gjennom innledende runder, var det i da sju klasser som sto igjen.

- Vi har lest aviser, og vi har svart på små quizer. Så har vi lest flere aviser, og svart på enda flere quizer, svarer en av elevene når vi spør om hvordan forberedelsene har foregått. For spørsmålene, som er laget av den sentrale organisasjonen Avis i skolen, er hentet fra hele spekteret av lokalaviser fra de deltakende skolene.

7. klasse på Fillan teller normalt 19 elever. Men på grunn av litt fravær, var det 14 elever som "stilte til start" i dagens finale. De i alt 30 spørsmålene spenner fra det ultralokale til det internasjonale. For eksempel var et av spørsmålene fra avisa Trønderbladet slik: "Hva er det beboerne i boligområdet på Søberg i Melhus er misfornøyde med?". Eller fra Arbeidets Rett på Røros: "Den 27.3. kunne du lese om en institusjon i Alvdal som står i fare for å gå konkurs. Hvilken?" Og over til det mer internasjonale: "Hvor herjet syklonen "Debbie"?"

Fillan-elevene leverte et poengsnitt på i overkant av 20 poeng, noe som holder til en 6. plass i Vis med Avis.

- Det var 62 sjuendeklasser fra 52 skoler i Sør-Trøndelag med i innledende runder –  til sammen 1.623 elever. Bare det å komme til fylkesfinalen er en stor prestasjon, sier Steinar Husbyn i Avis i Skolen Trøndelag.

I tillegg til heder og ære, får Fillan-klassen et lite bidrag til klassekassen fra lokalavisa Hitra-Frøya.

Resultatlista:

1.: 5.-7. kl.trinnet v/ Fevåg/Hasselvika skole : 25,77 poeng

2: 7. kl.trinnet v/ Singsås skole: 22,33 poeng

3: 7. kl.trinnet v/ Voll skole: 21,75 poeng

4: 7. kl.trinnet v/ Hårstad skole (Tiller): 21,50 poeng

5: 7. kl.trinnet v/ Hov skole: (Ålen): 21,33 poeng

6: 7. kl.trinnet v/ Fillan skole: 20,62 poeng

7: 7. kl.trinnet v/ Børsa skole: 18,37 poeng