Vil velge disse fem personene til velferdsrådet

nyhetsstudio

Utvalg for helse og omsorg i Hitra kommune skal i dag velge representanter til nytt velferdsråd. Administrasjonen foreslår følgende personer som rådsmedlemmer: