Anbefaler at munnbind-påbudet blir forlenget

nyhetsstudio

Kommunedirektøren i Frøya vil i formannskapsmøtet tirsdag 12.01.21 anbefale formannskapet å videreføre forskrift om munnbind og smitteverntiltak.