Elevene har dratt opp og merket 860 kreps

Elevene June Viken, Andrea Nordvik, Trine Vikan, Andrine Edvartsen og Ole Martin Sand med litt av dagens fangst 

Øypatruljen

I dag er det B-gjengen, klasse B på naturbruk på Guri Kunna videregående skole, som har vært ute med skolebåten "Fru Inger" og dratt krepseteinene. Sjøkreps er en eksklusiv ressurs, og det er en fangst med en førstehåndsverdi på mange tusen kroner de tar med i land. Men en firedel av krepsen som var i teinene, ble målt og merket og så sluppet ut igjen.

For ved siden av å lære hvordan man fangster sjøkreps, har dette fiskeriet også et annet formål. Som en del av prosjektet "Aktiv forvaltning" skal sjøkrepsbestanden også kartlegges.

- Så langt er det målt og merket 860 kreps. Målet er at vi skal merke 1000, forteller biologilærer Ola Vie som også var med på dagens tur på Frohavet.Det er i år hele fire klasser på naturbruk ved Guri Kunna. De har hver sin ukedag da de er ute på sjøen med "Fru Inger".