Fra hvalfangst til forskning på krill

Skal forske på å suge til seg krill og raudåte

Espen Nilsen foran «Edna Synnøve». Kabelen i bakgrunnen leder til en ny innretning som kan gjøre fiske etter raudåte og krill lønnsomt. 

Øypatruljen

Espen Nilsen kjøpte fiskebåten «Edna Synnøve» i 2014. Den har han og mannskapet brukt til snurrevad, notfiske, og i noen år hvalfangst. Nå er fiskeren og rederen klar for et forskningsprosjekt.