- Det eneste som er kjedelig er å rydde på lageret

Odin og Simen har sin siste dag på pryo-uke på Byggtorget på Knarrlagsund, men snart blir det sommerjobb på samme sted.
Øypatruljen

- Det var lett tilgjengelig og variert arbeid, sier Odin Herfjord om hvorfor han valgte Byggtorget da niende klasse ved Fillan skole skulle ha pryo, eller arbeidstreningsuke.