Jostein (25) prøver å få livet tilbake på rett kjøl igjen

- Det er godt å ha noe å gå til.

Jostein skal laste de nye krepseteinene og ca en kilometer med tau opp på hengeren.  

Øypatruljen

På Hammaren gård like ved Frøyatunnelen er det stor aktivitet. Gjengen skal snart på sjøen, og mens krepseteiner og tau gjøres klar, kan spesialsykepleier Mona Espnes fortelle at Varden er et lavterskel aktivitetstilbud under den interkommunale Oppfølgingstjenesten, for folk som sliter med rus og/eller psykisk helse.