Konfirmantene med aksjonen «Ja, vi elsker dette vannet»

Ta godt imot konfirmantene når de kommer 18. – 20. mars!

- Vi støtter en viktig sak med aksjonen «Ja, vi elsker dette vannet», sier konfirmantene, som kommer på dørene til hitter- og frøyværinger den 20. mars. Ta vel imot dem.  Foto: Bertel Aasen

Øyungdom

Av diakon Maria Anonsen

Fastetiden er en tid hvor vi gir rom til refleksjon og nestekjærlighet. Den fineste måten man kan være sammen som menighet, er ved å sette fokuset på nestekjærlighet, rettferdighet og å løfte blikket og å gjøre noe for andre. Barmhjertighet og omsorg er ikke bare en moralsk plikt, men springer ut av forståelsen av at alle mennesker er skapt i Guds bilde. Vi er alle mennesker med samme egenverdi og samme ukrenkelige rett til liv. Dette ansvaret kommer til syne gjennom våre handlinger, våre verdier og våre holdninger til hverandre.

51 år med Fasteaksjonen

For 51. gang skal Kirkens Nød-hjelp og norske menigheter benytte fastetiden til å gjøre noe for verdens fattigste. I perioden 18. – 20. mars kommer konfirmantene på Hitra og Frøya til å gå dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Gjennom fasteaksjonen får konfirmantene muligheten til å være med på en diakonal dugnad som er større enn dem selv. Det handler ikke bare om å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Det handler også om å lære om dette arbeidet, forstå sammenhenger utenfor eget liv – og ikke minst å forstå at vi alle kan være med å gi et bidrag for å endre andre menneskers liv til det bedre.

Årets Fasteaksjon har tittelen – «Ja, vi elsker dette vannet».

Fortsatt lever en tredjedel av verdens befolkning med dårlige sanitære forhold, utrygge vannkilder og uhygieniske praksiser. Millioner av mennesker lever uten tilgang til rent drikkevann.

 

Visste du at?

I følge de siste rapportene fra FN-sambandet:

  • Er en tredjedel av Afrikas befolkning uten rent drikkevann.
  • Dør nesten 2 millioner mennesker årlig av diare som følge av at vannet de drikker ikke er rent.
  • Omkring 767 millioner mennesker lever i det vi kaller ekstrem fattigdom, de lever på eller mindre enn 1,9 dollar om dagen.

Rent vann forandrer alt. Det påvirker helse, utdanning, arbeid og samfunnsutvikling. Vann er en viktig ressurs, og noe av det viktigste vi mennesker trenger for å overleve. Vi kan leve lenge uten mat, men ikke uten drikke. Å ha tilgang på rent vann er en livsnødvendighet for folk og dyr. I en del områder av verden er det ikke uvanlig å måtte gå mange timer for å hente vann. Hvert år dør millioner av mennesker av sykdommer på grunn av at de mangler vann eller at vannet de bruker er forurenset.

I Norge tar vi det som en selvfølge å ha tilgang til rent vann i springen. Det er naturlig for oss å ta litt vann hvis vi er tørste, eller ta en dusj når vi vil. I snitt bruker vi 10 liter vann hver gang vi dusjer, og noen ganger dusjer vi kanskje flere ganger per dag. I Afrika og flere fattige steder i verden har de mindre enn det, og ofte fordelt på en hel familie.

Konfirmantene støtter Kirkens Nødhjelps årlige aksjon «Ja, vi elsker dette vannet». 

 

Vann til et menneske for resten av livet

For bare 200 kroner kan du gi vann til et menneske for resten av livet.

Bare tenk på hvor heldig vi er som faktisk har tilgang til rent vann hver eneste dag! I Norge har vi utgangspunkt nok vann for å forsyne hele verden med rent drikkevann, og vi har mye kunnskap om forvaltning av vannressursene. Men vann er ikke et vanlig gode som kan pakkes og sendes til hele verden med hilsen fra Norge. Derfor er det viktig å hjelpe Kirkens Nødhjelp slik at de kan bygge brønner, sette opp latriner, gi nødhjelp i katastrofer og bekjempe fattigdom og urett.

Våre kjære konfirmanter skal bidra konkret til at andres liv blir bedre og synliggjøre Guds kjærlighet i vår verden der det tillates at mange millioner mennesker lever i nød, fattigdom og undertrykkelse. Selv om det er en liten ting å gå med bøsse, betyr det mye for de som får hjelp.

Kjære hitterværinger og frøyværinger! Bruk muligheten til å støtte en god sak!1 Ta godt imot våre bøssebærere 18. -20. mars og husk at for bare 200 kroner kan du gi vann til et menneske for resten av livet.


Det blir mulig å støtte opp om aksjonen ved å gi i bøssene, men også ved å sende et valgfritt beløp via Vipps til 2426, eller ved å sende SMS med kodeordet GAVE til 2426 (200 kr).


Du kan også gi via Spleis:

Hitra: www.spleis.no\prosjekt\30214

Frøya: www.spleis.no\prosjekt\30216


Hjelp konfirmantene, støtt Kirkens Nødhjelp i aksjonen «Ja, vi elsker dette vannet». Vi ønsker dere en god fastetid!