- Ingen skal føle at de må drikke for å ha det gøy

Russeforberedelsene er allerede i full sving, og om få måneder er russetiden offisielt i gang over hele landet. For Hitrarussen er fellesskap og inkludering svært viktig.

Fra venstre: President Frida Schjetne Johnsen (18), president svartruss Mia Helsø (17), inkluderingssjef Ola Marius Ottesen (18), knutesjef Remy Heggvik Aune (18), president Emilie Caroline Seehuus Lian (18) og inkluderingssjef Ingeborg Wahl (18).  

- Som inkluderingssjef skal man jo jobbe for at alle kommer med. I russetiden kan det jo ofte oppstå grupperinger, og enkelte kan kanskje føle at de havner litt utenfor

Øyungdom

Til tross for mye negativ omtale i media, bringer russetiden med seg mye positivt. På Hitra har russen blant annet engasjert seg sterkt i samhold og fellesskap, der målet er å inkludere alle og sørge for at alle får en fantastisk opplevelse.