- Russetida er noe vi alle ser frem til. Skal dette bli tatt fra oss, er det veldig trist

Rødrussepresidentene hos Guri Kunna vgs skolested Hitra, Emilie Seehus Lian (tv) og Frida Schjetne Johnsen. 

Øyungdom

Hitrarussen har ingen planer om å avlyse russetid, selv om skoleeier fylkeskommunen i dag gikk ut med et råd til russen om å unngå store samlinger.